Trang chủ

Giới thiệu
...
Sinh viên đại học (Hình ảnh minh họa)
Nguồn: https://luatvietnam.vn
Hệ thống quản lý giáo dục thông minh - SEMS tích hợp nhiều nghiệp vụ quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức các hoạt động dạy/học và các nghiệp vụ quản lý khác trong nhà trường như quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý công văn, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên... Thông qua phần mềm, các nhà quản lý điều hành, giám sát các hoạt động thuộc phạm vi chuyên môn của mình; giảng viên thực hiện công tác giảng dạy, quản lý HSSV/lớp học, quản lý điểm các học phần mình giảng dạy; sinh viên dõi được kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong suốt quá trình học tập tại trường.

Hãy đăng nhập để sử dụng các tính năng của hệ thống (nếu bạn đã có tài khoản) hoặc liên hệ với người quản trị/giáo viên chủ nhiệm lớp (nếu bạn là HSSV) để được cấp tài khoản hoặc khắc phục sự cố liên quan tài khoản đăng nhập hệ thống.

Các phân hệ
Tuyển sinh
 • Lập danh sách thí sinh đăng ký, ứng tuyển vào trường
 • Hỗ trợ xét và lập danh sách thí sinh trúng tuyển
 • Quản lý hồ sơ nhập học
 • Tiếp nhận thí sinh nhập học...
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy
 • Quản lý điểm số các học phần cho đến tốt nghiệp từng HSSV
 • Tính điểm học phần, tích lũy, tốt nghiệp
 • Quản lý hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp...
 • Quản lý HSSV
 • Quản lý hồ HSSV theo quy định hiện hành và các quy định riêng của trường
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ như xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, hạnh kiểm/rèn luyện...
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý danh sách cán bộ viên chức (CBVC) trong toàn trường bao gồm hồ sơ lý lịch theo quy định của Bộ nội vụ và các quy định riêng của Trường
 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật; đào tạo bồi dưỡng
 • Xét thi đua khen thưởng
 • Xét nâng lương...
 • Xếp thời khoá biểu
 • Hỗ trợ tự động xếp thời khoá biểu theo kế hoạch giảng dạy, các số liệu và ràng buộc có sẵn về giảng viên, phòng học...
 • Hỗ trợ công cụ điều chỉnh, sắp xếp thời khoá biểu (bằng tay) trong trường hợp có phát sinh phải điều chỉnh hoặc các ràng buộc chặt, không đủ điều kiện thoả mãn dẫn tới không thể sắp tự động
 • Hỗ trợ xem trực tuyến, kết xuất/in thời khóa biểu theo các định dạng khác nhau
 • Quản lý nghiên cứu khoa học
 • Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học
 • Cập nhật, theo dõi các đề tài, sản phẩm nghiên cứu
 • Thống kê, tổng hợp khối lượng giờ chuẩn nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên phục vụ công tác thi đua, bình xét, đánh giá cuối năm, tổng hợp giờ/trả thừa giờ
 • Giao việc và chuyển văn bản số
 • Các nhiệm vụ có thể được giao cho cá nhân, nhóm/đơn vị thuộc trường bằng phần mềm
 • Giám sát được việc người có trách nhiệm đã đọc thông tin hay chưa, phản hồi kết quả đúng hạn/sớm/muộn
 • Các văn bản đã số hoá có thể được gửi tới cá nhân, đơn vị thông qua phần mềm kèm tính năng xác nhận đã tiếp nhận được văn bản
 • Hỗ trợ tra cứu nhanh, tìm lại văn bản cần thiết một cách hiệu quả (đây vốn là nội dung khó khăn khi thực hiện với văn bản giấy hoặc quản lý thủ công)
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý danh mục tài sản cố định
 • Quản lý dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu
 • Xử lý nhập xuất tài sản, vật tư
 • Tổng hợp số liệu phục vụ kiểm kê
 • Xử lý thanh lý tài sản
 • Quản lý tài chính
 • Lập và quản lý danh mục các khoản thu, chi
 • Lập các sổ ghi nợ, ghi có cho các đối tượng hoạt động chính trong cơ quan: HSSV, CBVC và người lao động
 • Cập nhật, theo dõi các khoản thu, chi theo danh mục đã lập
 • Liên thông với hệ thống dịch vụ thu hộ của ngân hàng
 • Quản lý công văn
 • Quản lý công văn đến
 • Quản lý công văn đi
 • Quản lý dữ liệu dùng chung trong lĩnh vực xử lý công văn
 • Hỗ trợ tìm kiếm và truy cập công văn nhanh chóng
 • Kiểm định
 • Hỗ trợ số hóa, thu thập tài liệu minh chứng phục vụ công tác kiểm định
 • Lập bộ tiêu chuẩn và tham chiếu minh chứng
 • Tổng hợp kết xuất văn bản liên quan
 • Giao diện mobile và nền web
 • Phần mềm hỗ trợ giao diện web cho xử lý các tác vụ phù hợp
 • Giao diện mobile trên nền tảng Android
 • Giao diện mobile trên nền tảng IOS
 • Giao diện desktop cho các tác vụ phức tạp đòi hỏi tính bảo mật cao