Chào mừng đến với

Thư viện số


“Cuộc đời ta sẽ thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”
“Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.”
– Harvey MacKay –

GT Xây dựng phần mềm
Tác giả:
NXB: Nội bộ
Năm: 2019
0
0
0
GT Lắp ráp và BT máy tính
Tác giả:
NXB: Nội bộ
Năm: 2019
2
2
0
Giáo trình Điện tử cơ bản
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2019
0
0
0
Giáo trình Vẽ kỹ thuật
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2017
0
0
0
Giáo trình An toàn điện
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2017
0
0
0
Giáo trình Cơ kỹ thuật
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2017
0
0
0
Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2017
0
0
0
Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2017
0
0
0
Xem thêm >>
Giáo trình Điện tử công suất.pdf
Tác giả: Nhóm biên soạn
NXB:
Năm: 2017
5
5
0
GT Chính trị - CĐ
Tác giả:
NXB: Tổng cục
Năm: 2020
5
5
0
GT Tiếng Anh - CĐ
Tác giả:
NXB: Tổng cục
Năm: 2020
3
3
0
Technical English 1-cb
Tác giả:
NXB: Ban biên tập
Năm: 2019
3
3
0
Kiểm toán
Tác giả: ThS. Ngô Thị Thu
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
3
3
0
Kế toán quản trị chi phí
Tác giả: ThS. Hoàng Thị Vân
NXB: Nội bộ
Năm: 2019
2
2
0
Thuế (trình độ trung cấp)
Tác giả: ThS. Trần Thị Lương
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
2
2
0
GT Lắp ráp và BT máy tính
Tác giả:
NXB: Nội bộ
Năm: 2019
2
2
0
Xem thêm >>
Kiểm toán
Tác giả: ThS. Ngô Thị Thu
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
3
3
0
Nguyên lý kế toán
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
0
0
0
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: ThS. Phạm Thị Minh Thanh
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
1
1
0
Thuế
Tác giả: ThS. Ngô Thị Thu
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
0
0
0
Thực hành kế toán 2
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Loan
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
1
1
0
Phân tích báo cáo tài chính
Tác giả: ThS. Hoàng Thu Hà
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
1
1
0
Định giá tài sản
Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hương
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
1
1
0
Kế toán thuế
Tác giả: ThS. Nguyễn Thi Loan
NXB: Nội bộ
Năm: 2021
1
1
0
Xem thêm >>